Giải bài 3 Trang 73 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 73 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 22: Vệ sinh hô hấp.

Đề bài 3 Trang 73 SGK Sinh học 8:

Tại sao trong đường dẫn khí của hệ hô hấp đã có những cấu trúc và cơ chế chống bụi, bảo vệ phổi mà khi làm lao động vệ sinh hay đi đường vẫn cần đeo khẩu trang chống bụi ?

Lời giải câu 3 Trang 73 SGK Sinh học lớp 8:

Mật độ bụi khói trên đường phố nhiều khi quá lớn, vượt quá khả năng làm sạch đường dẫn khí của hệ hô hấp, bởi vậy nên đeo khẩu trang chống bụi khi đi đường và khi lao động vệ sinh.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status