Giải bài 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 17: Quang hợp.

Đề bài 3 Trang 70 SGK Sinh học 10:

Những phân tử nào chịu trách nhiệm hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quang hợp?

Lời giải câu 3 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10:

Trong quang hợp, các phân tử hấp thụ năng lượng ánh sáng cho quá trình quanh hợp là các sắc tố quang hợp: clorophyl (chất diệp lục), carotenoit (sắc tố vàng, da cam, tím đỏ), phicobilin.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status