Giải bài 3 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 3 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 25: Ôn tập chương III.

Đề bài 3 Trang 70 SGK Lịch sử 6:

Sự chuyển biến về kinh tế và văn hóa xã hội.

a) Hãy nêu các biểu hiện cụ thể của những biến chuyển về kinh tế, văn hóa ở nước ta trong thời Bắc thuộc.

b) Theo em, sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, tổ tiên chúng ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán gì ? Ý nghĩa của điều này ?

Lời giải câu 3 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 6:

a) Những biến chuyển về kinh tế, văn hóa ở nước ta trong thời Bắc thuộc:

– Về kinh tế:

+ Nghề rèn sắt vẫn phát triển .

+ Trong nông nghiệp, nhân dân đã biết sử dụng sức kéo của trâu bò, biết làm thủy lợi, trồng lúa một năm hai vụ.

+ Các nghề thủ công cổ truyền vẫn được duy trì, phát triển.

+ Nghề gốm, dệt vải vẫn giao lưu buôn bán.

– Về văn hóa:

+ Chữ Hán và đạo Phật, đạo Nho, đạo Lão được truyền vào nước ta.

+ Bên cạnh đó, nhân dân ta vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên và sống theo nếp riêng với những phong tục cổ truyền của dân tộc.

– Về xã hội: Xã hội phân hóa sâu sắc.

b)

– Sau hơn một nghìn năm đô hộ, tổ tiên ta vẫn giữ được tiếng nói và các phong tục, nếp sống với những đặc trưng riêng của dân tộc: xăm mình, ăn trầu, nhuộm răng, làm bánh chưng, bánh giầy.

– Ý nghĩa: Điều này chứng tỏ sức sống mãnh liệt của tiếng nói, phong tục, nếp sống của dân tộc không có gì có thể tiêu diệt được.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status