Giải bài 3 Trang 69 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 3 Trang 69 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Đề bài 3 Trang 69 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.6)

giai bai 3 trang 69 sgk toan lop 9 - tap 1 - de bai

Lời giải câu 3 Trang 69 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 3 trang 69 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status