Giải bài 3 Trang 67 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 67 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp.

Đề bài 3 Trang 67 SGK Sinh học 8:

Hãy giải thích câu nói : chỉ cần ngưng thở 3 – 5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng có O2 để mà nhận.

Lời giải câu 3 Trang 67 SGK Sinh học lớp 8:

Trong 3 – 5 phút ngừng thở, không khí trong phổi cũng ngừng lưu thong, nhưng tim không ngừng đập, máu không ngừng lưu thong qua các mao mạch ở phổi, trao đổi khí ở phổi cũng không ngừng diễn ra, O2 trong không khí ở phối không ngừng khuếch tán vào máu và CO2 không ngừng khuếch tán ra. Bởi vậy, nồng độ O2 trong không khí ở phổi hạ thấp tới mức không đủ áp lực để khuếch tán vào máu nữa.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status