Giải bài 3 Trang 66 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 66 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 15: Tiêu hóa ở động vật.

Đề bài 3 Trang 66 SGK Sinh học 11:

Tại sao lại nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào?

Lời giải câu 3 Trang 66 SGK Sinh học lớp 11:

Nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào vì thức ăn được tiêu hóa hóa học và cơ học ở trong lòng của ống tiêu hóa, quá trình tiêu hóa diễn ra ở bên ngoài tế bào.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status