Giải bài 3 Trang 66 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 66 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 16: Hô hấp tế bào.

Đề bài 3 Trang 66 SGK Sinh học 10:

Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?

Lời giải câu 3 Trang 66 SGK Sinh học lớp 10:

Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh mẽ. Vì:

– Khi tập luyện các tế bào cơ bắp cần nhiều năng lượng ATP do đó quá trình hô hấp tế bào phải được tăng cường.

– Biểu hiện của tăng hô hấp tế bào là tăng hô hấp ngoài, người tập luyện sẽ thở mạnh hơn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status