Giải bài 3 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 3 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay.

Đề bài 3 Trang 64 SGK Lịch sử 5:

Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc?

Lời giải câu 3 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 5:

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim chúng ta! Là một người con đất Việt, Người đã ra đi tìm đường cứu nước, tìm ra con đường đúng đắn nhất cho dân tộc Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đó là thắng lợi của cách mạng tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước do dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mĩ với những chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bác đã dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Bà là tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status