Giải bài 3 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 3 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 28: Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Đề bài 3 Trang 62 SGK Lịch sử 5:

Em biết thêm được những nhà máy thủy điện nào đã và đang xây dựng ở nước ta?

Lời giải câu 3 Trang 62 SGK Lịch sử lớp 5:

– Một số nhà máy thủy điện đã được xây dựng: Thác Bà, Yali, Đa Nhim, Thác Mơ, Trị An.

– Một số nhà máy thủy điện đang được xây dựng: Bản Vẽ, Sông Tranh, Sê San, Đồng Nai.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status