Giải bài 3 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 3 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602).

Đề bài 3 Trang 60 SGK Lịch sử 6:

Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân?

Lời giải câu 3 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 6:

Việc đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa:

– Thể hiện ước muốn của Lý Bí, của nhân dân ta mong muốn nền độc lập dân tộc được trường tồn.

– Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc, mong đất nước mãi mãi thanh bình, yên vui, tươi đẹp như một vạn mùa xuân.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status