Giải bài 3 Trang 6 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 3 Trang 6 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Căn bậc hai.

Đề bài 3 Trang 6 SGK Toán 9 – Tập 1:

Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương tình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba):

a) x² = 2 ;         b) x² = 3

c) x² = 3,5 ;         d) x² = 4,12

Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình x² = a ( với a ≥ 0) là các căn bậc hai của a.

Lời giải câu 3 Trang 6 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 3 trang 6 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status