Giải bài 3 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 3 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 1: “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định.

Đề bài 3 Trang 6 SGK Lịch sử 5:

Trương Định đã làm gì để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân?

Lời giải câu 3 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 5:

Để đáp lại lòng tin yêu của nhân dân, Trương Định đã ở lại cùng nhân dân chống giặc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status