Giải bài 3 Trang 59 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 59 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 14:  Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.

Đề bài 3 Trang 59 SGK Sinh học 10:

Tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia chất tế bào thành những khoang tương đối cách biệt có lợi gì cho sự hoạt động của các enzim? Giải thích .

Lời giải câu 3 Trang 59 SGK Sinh học lớp 10:

– Mỗi loại enzim khác nhau cần có một môi trường hoạt động phù hợp để tạo hiệu suất hoạt động cao nhất.

– Việc tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia tế bào thành những khoang tương đối cách biệt sẽ giúp tạo ra những môi trường khác nhau (nhiệt độ, độ pH, nồng độ cơ chất,… khác nhau) phù hợp cho hoạt động từng loại enzim mà vẫn không ảnh hưởng đến sự hoạt động của các enzim khác.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status