Giải bài 3 Trang 56 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 56 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.

Đề bài 3 Trang 56 SGK Sinh học 10:

Trình bày cấu trúc hóa học và chức năng của phân tử ATP.

Lời giải câu 3 Trang 56 SGK Sinh học lớp 10:

+ Cấu trúc hóa học của phân tử ATP (ađênôzintriphôtphat):

– ATP cấu tạo gồm các thành phần : ađênin, đường ribôzơ và 3 nhóm phôtphat. Đây là một hợp chất cao năng vì liên kết giữa hai nhóm phôtphat cuối cùng trong ATP rất dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng.

– ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua chuyển nhóm phôtphat cuối cùng để trở thành ADP (ađênôzinđiphôtphat) rồi gần như ngay lập tức ADP lại được gắn thêm một nhóm phôtphat để trở thành ATP.

+ Chức năng của phân tử ATP:

– Tổng hợp nên các chất hóa học mới cần thiết cho tế bào.

– Vận chuyển các chất qua màng : vận chuyển chủ động cần tiêu tốn nhiều năng lượng.

Sinh công cơ học: sự co của các tế bào cơ tim và cơ xương.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status