Giải bài 3 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 3 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 25: Lễ kí Hiệp định Pa-ri.

Đề bài 3 Trang 55 SGK Lịch sử 5:

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 5:

– Đánh dấu những thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

– Tạo nên bước ngoặt quan trọng trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân ta (Quân Mĩ và quân các nước chư hầu phải rút khỏi Việt Nam).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status