Giải bài 3 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 3 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6, phần câu hỏi Ôn tập Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 3 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Lực lác dụng lên một vật cụ thể gây ra những kết quả gì trên vật ?

Lời giải câu 3 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra kết quả :

  • Làm biến dạng vật hoặc làm thay dối chuyển động của vật.
  • Vừa làm biến dạng vừa làm thay dổi chuyển động của vật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status