Giải bài 3 Trang 53 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 3 Trang 53 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.

Đề bài 3 Trang 53 SGK Toán Hình học lớp 11:

Cho ba đường thẳng d1, d2, d3 không cùng nằm trong một mặt phẳng và cắt nhau từng đôi một. Chứng minh ba đường thẳng trên đồng quy.

Lời giải câu 3 Trang 53 SGK Toán Hình học lớp 11:

Gọi I = d1 ∩ d2

Giả sử d3 không qua I:

Khi đó phải cắt d1, d2 lần lượt tại M, N khác I

=>d3 đồng phẳng với d1, d2 : điều này mâu thuẫn!

Vậy d3 đồng quy với d1, d2 tại I.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status