Giải bài 3 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 3 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê.

Đề bài 3 Trang 52 SGK Lịch sử 4:

Vì sao có thể coi Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông là những nhà văn hóa tiêu biểu cho giai đoạn này?

Lời giải câu 3 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 4:

– Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi là những người có nhiều tác phẩm sáng tác bằng chữ Nôm.

– Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi và Hồng Đức quốc âm thi tập của Lê Thánh Tông là hai trong những tập thơ Nôm xưa nhất và có giá trị còn lưu truyền đến ngày nay.

– Vua Lê Thánh Tông sáng lập ra hội Tao Đàn

– Dư địa chí của Nguyễn Trãi đã xác định rõ lãnh thổ quốc gia, nêu lên những tài nguyên, sản phẩm phong phú của đất nước và một số phong tục tập quán của nhân dân ta.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status