Giải bài 3 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 46 SGK Sinh học 10:

Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn và nấm.

Lời giải câu 3 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10:

Thành tế bào nằm bên ngoài màng sinh chất

– Thành tế bào thực vật được cấu tạo chủ yếu bằng xenlulozơ.

– Thành tế bào vi khuẩn được cấu tạo từ peptiđôglican.

– Thành tế bào ở nấm được cấu tạo chủ yếu từ kitin.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status