Giải bài 3 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 3 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 16: Ôn tập chương I và II.

Đề bài 3 Trang 46 SGK Lịch sử 6:

Những điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc.

– Vùng cư trú

– Cơ sở kinh tế

– Các quan hệ xã hội

Lời giải câu 3 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 6:

Những điều kiện dẫn đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc:

– Vùng cư trú: ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn dần dần hình thành những bộ lạc lớn, gần gũi nhau về tiếng nói và phương thức hoạt động kinh tế.

– Cơ sở kinh tế: Sản xuất phát triển. Việc mở rộng nghề nông trồng lúa ở vùng đồng bằng ven các con sông lớn gặp nhiều khó khăn. Cần có người chỉ huy, đứng ra tập hợp nhân dân chống lụt lội, bảo vệ mùa màng.

– Các quan hệ xã hội: có sự phân chia giàu, nghèo. Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo nảy sinh và ngày càng tăng thêm.

– Ngoài ra, còn do nhu cầu mở rộng giao lưu và tự vệ giữa các bộ lạc với nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status