Giải bài 3 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 3 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 20: Bến Tre đồng khởi.

Đề bài 3 Trang 44 SGK Lịch sử 5:

Thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam?

Lời giải câu 3 Trang 44 SGK Lịch sử lớp 5:

– Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre đã trở thành ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam ở cả nông thôn và thành thị với nhiều tầng lớp tham gia.

– Từ đó chuyển cách mạng ở miền Nam từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang đẩy quân Mĩ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status