Giải bài 3 Trang 43 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 43 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

Đề bài 3 Trang 43 SGK Sinh học 11:

Sản phẩm của pha sáng là gì?

Lời giải câu 3 Trang 43 SGK Sinh học lớp 11:

Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH và O2.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status