Giải bài 3 Trang 43 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 43 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 43  SGK Sinh học 10:

Nêu cấu trúc và chức năng của lizôxôm.

Lời giải câu 3 Trang 43 SGK Sinh học lớp 10:

– Cấu trúc: lizôxôm là bào quan có một lớp màng bao bọc, có nhiều enzim thủy phân.

– Chức năng: lizôxôm giúp phân hủy các tế bào già, các tế bào bị thương tổn không còn khả năng phục hồi.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status