Giải bài 3 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh.

Đề bài 3 Trang 36 SGK Sinh học 9:

Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào?

Lời giải câu 3 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9:

Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở các loài sinh sản hữu tính được giải thích dựa trên cơ sở:

– Do giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST và sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong thụ tinh đã tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau.

– Do sự tổ hợp lại các gen vốn có của tổ tiên, bố mẹ làm xuất hiện tính trạng đã có hoặc chưa có ở các thế hệ trước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status