Giải bài 3 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 3 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”.

Đề bài 3 Trang 32 SGK Lịch sử 5:

Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?

Lời giải câu 3 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 5:

– Ta đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của địch.

– Bảo về cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status