Giải bài 3 Trang 30 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 30 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 6: Axit Nuclêic.

Đề bài 3 Trang 30 SGK Sinh học 10:

Trong tế bào thường có các enzim sửa chữa các sai sót về trình tự nuclêôtit. Theo em, đặc điểm nào về cấu trúc của ADN giúp nó có thể sửa chữa những sai sót nêu trên?

Lời giải câu 3 Trang 30 SGK Sinh học lớp 10:

– Các enzim có thể sửa chữa những sai sót về trình tự các nuclêôtit trên phân tử ADN là vì: Mỗi phân tử ADN gồm 2 chuỗi pôlinuclêôtit kết hợp với nhau theo nguyên tắc bổ sung:

+ A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô

+ G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô

– Vì vậy, khi có sự hư hỏng (đột biến) ở một mạch thì mạch còn lại sẽ được dùng làm khuôn để sửa chữa cho mạch bị hư hỏng dưới sự tác động của enzim.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status