Giải bài 3 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 3 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945).

Đề bài 3 Trang 23 SGK Lịch sử 5:

Hãy kể lại một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử trong giai đoạn này mà em nhớ nhất?

Lời giải câu 3 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5:

– Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 – 5 – 1890, trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

– Thời niên thiếu và thanh niên của Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân.

– Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status