Giải bài 3 Trang 22 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 3 Trang 22 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 4: Cacbohiđrat và lipit.

Đề bài 3 Trang 22  SGK Sinh học 10:

Nêu và cho biết chức năng của các loại lipit.

Lời giải câu 3 Trang 22 SGK Sinh học lớp 10:

Có 4 loại lipit là: mỡ, photpholipit, sterôit, vitamin và sắc tố

+ Mỡ:

– Cấu tạo: 1 phân tử glixêrol (rượu 3C) liên kết với ba axit béo. Mỗi axit béo thường được cấu tạo từ 16 đến 18 nguyên tử cacbon.

– Mỡ động vật thường chứa các axit béo no; dầu thực vật và một số loài cá chứa nhiều axit béo không no, thường tồn tại ở dạng lỏng.

– Chức năng :dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.

+ Phôtpholipit:

– Cấu tạo: một phân tử glixêrol liên kết với hai phân tử axit béo và một nhóm phôtphat.

– Chức năng: cấu tạo nên các loại màng của tế bào.

+ Sterôit:

– Một số lipit có bản chất hoá học là sterôit cũng có vai trò rất quan trọng trong tế bào và trong cơ thể sinh vật.

– Chức năng: cấu tạo nên màng sinh chất của tế bào (côlestêrôn), hoomon giới tính(estrôgen, testosterone)

+ Sắc tố và vitamin:

– Sắc tố: carôtenôit, diệp lục,…

– Vitamin: A, D, K, E

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status