Giải bài 3 Trang 169 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 169 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 51: Đa dạng của lớp thú (tiếp theo). Các bộ móng guốc và bộ linh trưởng.

Đề bài 3 Trang 169 SGK Sinh học 7:

Hãy minh họa bằng những ví dụ cụ thể về vai trò của Thú đối với con người.

Lời giải câu 3Trang 169 SGK Sinh học lớp 7:

STT Những mặt lợi đối với con người Tên loài động vật
1 Thực phẩm Lợn, trâu, bò …
2 Dược liệu Khỉ, hươu, hươu xạ …
3 Sức kéo Trâu, bò, ngựa …
4 Nguyên liệu cho mĩ nghệ Ngà voi, sừng trâu, bò …
5 Vật liệu thí nghiệm Khỉ, chó, thỏ, chuột
6 Bảo vệ mùa màng Mèo rừng, mèo,..

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status