Giải bài 3 Trang 161 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 161 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 50: Vệ sinh mắt.

Đề bài 3 Trang 161 SGK Sinh học 8:

Tại sao không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiễu.

Lời giải câu 3 Trang 161 SGK Sinh học lớp 8:

Không nên đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng, trên tàu xe bị xóc nhiễu vì sẽ không giữ khoảng cách để đọc sách, sự điều tiết mắt không ổn định, làm thể thủy tinh luôn luôn phồng, dần sẽ mất khả năng dãn.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status