Giải bài 3 Trang 158 SGK Hóa học lớp 9

Giải bài 3 Trang 158 SGK Hóa học lớp 9, phần bài tập Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ.

Đề bài 3 Trang 158 SGK Hóa học lớp 9:

Nêu phương pháp phân biệt các chất sau:

a) Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.

b) Tinh bột, glucozơ, saccarozơ.

Lời giải câu 3 Trang 158 SGK Hóa học lớp 9:

Giai bai 3 Trang 158 SGK Hoa hoc lop 9 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status