Giải bài 3 Trang 139 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 139 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm.

Đề bài 3 Trang 139 SGK Sinh học 6:

Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng dính sẵn lá vào một tờ giấy.

Lời giải câu hỏi 3 Trang 139 SGK Sinh học lớp 6:

3 Cây Hai lá mầm (đậu, lạc, cải) và 3 cây Một lá mầm (ngô,lúa,mía)

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status