Giải bài 3 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 3 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông.

Đề bài 3 Trang 13 SGK Lịch sử 6:

Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì?

Lời giải câu 3 Trang 13 SGK Lịch sử lớp 6:

– Nhà vua có quyền cao nhất trong mọi công việc: đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, xét xử những người có tội…

– Vua còn được coi là đại diện của thần thánh ở dưới trần gian.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status