Giải bài 3 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 3 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 3: Xã hội nguyên thủy.

Đề bài 3 Trang 10 SGK Lịch sử 6:

Công cụ bằng kim loại đã có tác dụng như thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 6:

Công cụ kim loại hơn hẳn công cụ đá vì nó sắc hơn, cứng hơn, nó có thể khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt, tăng năng suất lao động, sẳn phẩm làm ra ngày càng nhiều, không chỉ đủ ăn mà còn dư thừa. Nhờ công cụ kim loại có thể xe gỗ đóng thuyền, xẻ đá làm nhà…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status