Giải bài 3 Luyện tập Trang 110 SGK Toán lớp 5

Giải bài 3 Luyện tập Trang 110 SGK Toán lớp 5, phần bài tập Luyện tập.

Đề bài 3 Luyện tập Trang 110 SGK toán lớp 5:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp bằng nhau

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp không bằng nhau

c) Diện tích xung quanh của hai hình hộp bằng nhau

d) Diện tích xung quanh của hai hình hộp không bằng nhau

Lời giải câu 3 Luyện tập Trang 110 SGK toán lớp 5:

Giai bai 3 Luyen tap Trang 110 SGK Toan lop 5 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status