Giải bài 3 Luyện tập chung Trang 89 SGK Toán lớp 5

Giải bài 3 Luyện tập chung Trang 89 SGK Toán lớp 5, phần bài tập Luyện tập chung.

Đề bài 3 Luyện tập chung Trang 89 SGK toán lớp 5:

2800g bằng bao nhiêu ki – lô – gam ?

A. 280kg

B. 28kg

C. 2,8kg

D. 0,28kg

Lời giải câu 3 Luyện tập chung Trang 89 SGK toán lớp 5:

Chọn C

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status