Giải bài 27 Trang 16 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 27 Trang 16 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.

Đề bài 27 Trang 16 SGK Toán 9 – Tập 1:

So sánh:

a) 4 và 2√3 ;            b) -√5 và -2

Lời giải câu 27 Trang 16 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Ta có: 2 = √4 > √3 nên 2.2 > 2√3

Vậy √4 > 2√3

b) Ta có: √5 > √4 = 2 nên √5 > 2

Vậy -√5 < -2

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status