Giải bài 25 Trang 84 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 25 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Bảng lượng giác.

Đề bài 25 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1:

So sánh:

a) tg25º và sin 25º ;             b) cotg 32º và cos32º

c) tg45º và cos45º ;             d) cotg60º và sin30º

Lời giải câu 25 Trang 84 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 25 trang 84 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai 1

giai bai 25 trang 84 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai 2

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status