Giải bài 21 Trang 15 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 21 Trang 15 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.

Đề bài 21 Trang 15 SGK Toán 9 – Tập 1:

Khai phương tích 12.30.40 được:

(A) 1200 ;     (B) 120 ;     (C) 12 ;     (D) 240

Hãy chọn kết quả đúng.

Lời giải câu 21 Trang 15 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 21 trang 15 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status