Giải bài 2 Trang 92 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 92 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non.

Đề bài 2 Trang 92 SGK Sinh học 8:

Những loại chất nào trong thức ăn còn cần được tiêu hóa ở ruột non ?

Lời giải câu 2 Trang 92 SGK Sinh học lớp 8:

Những loại chất trong thức ăn còn cần tiêu hóa tiếp ở ruột non là gluxit (tinh bột, đường đôi), prôtêin, lipit.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status