Giải bài 2 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 2 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6, phần Trả lời câu hỏi Ôn tập Bài 30: Tổng kết chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 2 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

Trong các chất rắn, lỏng, khí chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất, chất nào nở vì nhiệt ít nhất ?

Lời giải câu 2 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất. Chất rắn nở vì nhiệt ít nhất.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status