Giải bài 2 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 2 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài 2 Trang 89 SGK Lịch sử 11:

Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia giữa hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 11:

Nét chính của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia ở Đông Dương:

Tên cuộc khởi nghĩa Thời gian Nhận xét chung
Lào Ong Kẹo và Comanđam Kéo dài 30 năm – Phát triển mạnh mẽ.

– Mang tính tự phát, lẻ tẻ.

– Chủ yếu ở địa bàn Bắc Lào phong trào cách mạng liên hệ chặt chẽ với Việt Nam.

Chậu Pachay 1918 – 1922 – Phát triển mạnh mẽ.

– Mang tính tự phát, lẻ tẻ.

– Chủ yếu ở địa bàn Bắc Lào phong trào cách mạng liên hệ chặt chẽ với Việt Nam.

Campuchia Phong trào chống thuế. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa vũ trang của nhân dân Rôlêphan. 1925 – 1926 – Có sự liên minh chiến đấu của cả 3 nước.

– Phát triển thành đấu tranh vũ trang. Cũng mang tính tự phát, phân tán.

– Sự ra đời của ĐCS Đông Dương đã tạo nên sự phát triển mới của cách mạng Đông Dương

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status