Giải bài 2 Trang 89, 90 SGK Vật lý lớp 6 (phần Vận dụng)

Giải bài 2 Trang 89, 90 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Vận dụng Bài 30: Tổng kết chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 2 Trang 89, 90 SGK Vật lý lớp 6:

Nhiệt kế nào trong các nhiệt kế sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi ?

A. Nhiệt kế rượu.

B. Nhiệt kế y tế.

C. Nhiệt kế thuỷ ngân.

D. Cả ba loại trên đều không dùng được.

Lời giải câu 2 Trang 89, 90 SGK Vật lý lớp 6:

Chọn câu C.

Vì nhiệt kế thuỷ ngân dùng để đo nhiệt độ sôi của nước hoặc những vật có nhiệt độ cao hơn 100ºC (GHĐ của nhiệt kế thuỷ ngân là: 130ºC).

Nhiệt kế rượu và nhiệt kế y tế đều có GHĐ nhỏ hơn 100ºC nên không dùng để đo nhiệt độ hơi nước đang sôi (100ºC) được.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status