Giải bài 2 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 19: Máy thu thanh.

Đề bài 2 Trang 78 SGK Công nghệ 12:

Nêu chức năng và giải thích nguyên lí làm việc của khối tách sóng trong máy thu thanh.

Lời giải câu 2 Trang 78 SGK Công nghệ lớp 12:

– Chức năng của khối tách sóng trong máy thu thanh: Tách, lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần 465 kHz, để đưa tới khối khuếch đại âm tần.

– Nguyên lí làm việc: Đầu tiên tách sóng thành một chiều, sau đó loại bỏ sóng cao tần và giữ lại sóng âm tần.

– Giải thích: Điôt Đ tách sóng xoay chiều thành sóng một chiều, rồi sử dụng tụ lọc bỏ thành phần tần số cao (sóng mang) và giữ lại đường bao có tần số thấp là âm tần.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status