Giải bài 2 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 18: Máy tăng âm.

Đề bài 2 Trang 74 SGK Công nghệ 12:

Khối nào quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh? Cường độ âm thanh do khối nào quyết định?

Lời giải câu 2 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12:

– Khối quyết định mức độ trầm, bổng của âm thanh là khối mạch âm sắc.

– Khối nào quyết định cường độ âm thanh là khối mạch khuếch đại công suất.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status