Giải bài 2 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương.

Đề bài 2 Trang 73 SGK Lịch sử 6:

Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì ?

Lời giải câu 2 Trang 73 SGK Lịch sử lớp 6:

– Khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc ta.

– Khẳng định nhân dân ta có đủ sức mạnh để bảo vệ độc lập dân tộc.

– Khẳng định nhân dân ta từ đời này sang đời khác sẽ luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ cho dân tộc khi kẻ thù kéo đến xâm lược.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status