Giải bài 2 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 23: Sông và hồ.

Đề bài 2 Trang 72 SGK Địa lí 6:

Sông và hồ khác nhau như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 72 SGK Địa lí lớp 6:

Sông và hồ khác nhau ở các điểm sau đây:

– Sông là dòng chảy thường xuyên, còn hồ là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu.

– Sông có lưu vực xác định, hồ thường không có diện tích nhất định.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status