Giải bài 2 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông.

Đề bài 2 Trang 71 SGK Công nghệ 12:

Truyền thông tin nội bộ của một công ty có được coi là hệ thống thông tin và viễn thông hay không?

Lời giải câu 2 Trang 71 SGK Công nghệ lớp 12:

Truyền thông tin nội bộ trong một công ty hiện nay được truyền bằng mạng nội bộ, nên đây có thể coi là hệ thống thông tin quy mô nhỏ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status