Giải bài 2 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 2 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 17: Quang hợp.

Đề bài 2 Trang 70 SGK Sinh học 10:

Quang hợp thường được chia thành mấy pha là những pha nào?

Lời giải câu 2 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10:

Quang hợp thường được chia thành hai pha: pha sáng và pha tối.

+ Pha sáng (giai đoạn chuyển hóa năng lượng ánh sáng):

– Điều kiện: có ánh sáng

– Năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển thành dạng năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH .

+ Pha tối (quá trình cố định CO2):

– Diễn ra trong chất nền của lục lạp

– CO2 bị khử thành cacbôhiđrat sử dụng năng lượng ATP và NADPH

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status