Giải bài 2 Trang 69 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 2 Trang 69 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 24: Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Đề bài 2 Trang 69 SGK Lịch sử 6:

Nêu những thành tựu về kinh tế và văn hóa của Cham-pa.

Lời giải câu 2 Trang 69 SGK Lịch sử lớp 6:

* Kinh tế: đạt trình độ ngang với các nước xung quanh:

– Nông nghiệp:

+ Biết sử dụng công cụ bằng sắt, dùng sức kéo của trâu bò, biết làm ruộng bậc thang và xe guồng nước.

+ Trồng lúa một năm hai vụ, trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.

+ Nghề khai thác lâm thổ sản (trầm hương, ngà voi,…) và đánh bắt cá phát triển.

– Thủ công nghiệp: nghề làm gốm khá phát triển.

– Thương nghiệp: Có sự giao lưu, buôn bán với các nước láng giềng.

* Văn hóa:

– Chữ viết: người Chăm đã có chữ viết riêng (từ thế kỉ IV).

– Tôn giáo: Người Chăm theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.

– Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau, tục hỏa táng người chết, bỏ tro vào bình hoặc vò gốm rồi ném xuống sông hay biển.

– Nghệ thuật: người Chăm đã sáng tạo ra một nền nghệ thuật đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status